Belastingvrij bijklussen

Per jaar kan men maximum 6.000,00 euro belastingvrij bijklussen. Dit wil zeggen vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Enkel zelfstandige in hoofdberoep, werknemers die 4/5 werkzaam zijn of gepensioneerde komen hiervoor in aanmerking.

Uiteraard zijn er wel nog enkele voorwaarden waarmee moet worden rekening gehouden. Dit dient geval per geval bekeken te worden.