Uitstel indienen UBO-register tot 30/09/2019

In dit register dienen de vennootschappen, verenigingen en stichtingen…