Uitstel indienen UBO-register tot 30/09/2019

In dit register dienen de vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken.

Lees meer

Eenmalige investeringsaftrek nieuwe investeringen

Tarief van 20% geldig tot 31.12.2019 voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Lees meer