Afschaffing beroepskennis/ vestigingswet voor gereglementeerde beroepen

Voor enkele specifieke beroepen was het vereist om naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook een specifieke beroepskennis te bewijzen alvorens deze zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen.

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer in Vlaanderen

Sinds 1 september 2018 dient u geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen om een zelfstandige activiteit te kunnen opstarten.

Nieuw vennootschapsrecht: de BV

Volgens de regels van het oude vennootschapsrecht werd een BVBA steeds opgericht met een minimumkapitaal van € 18.550,00 EUR. Deze regel is niet overgenomen in het nieuwe vennootschapsrecht.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Er zullen 10 dagen geboorteverlof kunnen worden opgenomen binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind. De dagvergoeding bedraagt 79 euro per dag.

Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen belastingen aanslagjaar 2020

Alle voorafbetalingen, zowel voor ondernemingen, als voor zelfstandigen, als voor particulieren moeten vanaf 2019 gebeuren op rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Uitstel indienen UBO-register tot 30/09/2019

In dit register dienen de vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken.

Eenmalige investeringsaftrek nieuwe investeringen

Tarief van 20% geldig tot 31.12.2019 voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Belastingvrij bijklussen

Per jaar kan men maximum 6.000,00 euro belastingvrij bijklussen. Dit wil zeggen vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Voordeel alle aard gratis woonst bedrijfsleider

Vanaf 01 januari 2019 wordt dit berekend aan hand van nieuwe onderstaande formule.