Nieuw vennootschapsrecht: de BV

Volgens de regels van het oude vennootschapsrecht werd een BVBA steeds opgericht met een minimumkapitaal van € 18.550,00 EUR. Deze regel is niet overgenomen in het nieuwe vennootschapsrecht.

De nieuwe BV, die in de plek is gekomen van de oude BVBA, kan worden opgericht zonder een minimaal kapitaal. Dit wil echter niet zeggen dat een vennootschap zonder kapitaal kan worden opgericht. Het is aan de oprichters om te bepalen hoeveel aanvangsvermogen / kapitaal ze zullen nodig hebben.

Ook de strengere vereiste voor opmaak van het financiële plan zorgen ervoor dat een BV niet onbedachtzaam opgericht kan worden.